Ағылшын пәнінен 3 сұраққа жауап беріңіз
Төмендегі форманы толтырып, өтініш қалдырыңыз
I have ___ cat. The cat is black
My brother ___ tomorrow
I ____ this film yet.